• Link til artikel i Viborg Stift Folkeblad fra 27/1-2015 om oprettelse af Socialt Akuttilbud i Viborg

Socialt Akuttilbud

Guldblommevej 3A, lejl. 5
8800 Viborg

Tlf.: 87 87 70 00

mail : socialtakuttilbud@viborg.dk

Projektleder:
Dorte Kristensen
mail : dk@viborg.dk

Afdelingsleder:
Karen Andersen
mail : ka4@viborg.dk

Find os