Information om anonymitet, registrering af cpr.nr. og samtykke

I Socialt Akuttilbud kan du henvende dig anonymt - du behøver hverken at videregive dit navn, telefonnr. eller cpr.nr.

Vi har tavshedspligt og fører ikke journal eller opretter en sag.

Vi vil dog gerne kende dit cpr. nr. fordi: 

  • Socialt Akuttilbud er et projekt under Socialstyrelsen. Socialstyrelsen vil analysere de informationer vi registrerer, for at udvikle det bedst mulige tilbud 

  • Vi måler bl.a. på: antal, tidspunkt, køn, alder og hyppighed af henvendelser
     
  • Vi måler også på emner for samtaler i Socialt Akuttilbud og din tilfredshed med os 

  • Dine data opbevares digitalt og i henhold til persondataloven hos revisionsfirmaet Deloitte

Har du brug for at overnatte i Socialt Akuttilbud er der et juridisk krav, der siger du skal oplyse dit cpr.nr. dette af hensyn til, hvis der skulle opstå brand.

Når du henvender dig i Socialt Akuttilbud vil vi gerne give dig den bedst mulige støtte og hjælp i din akutte krise – derfor vil du blive spurgt om samtykke til videregivelse og indhentning af oplysninger om dig i forhold til samarbejdspartnere og netværk.

Sidst opdateret: 23.09.2015