Information om anonymitet, registrering af cpr.nr. og samtykke

Borgere har mulighed for at henvende sig anonymt til akuttilbuddet.

Ved forløb, der strækker sig over mere end én telefonsamtale, skal cpr nummer oplyses. I forbindelse med cpr nr. registreringer giver dette mulighed for at lave statistikker der kan måle effekten af borgerens henvendelser til akuttilbuddet.

I forbindelse med overnatninger SKAL der udleveres cpr nr. af sikkerhedsmæssige årsager

Dokumentation

Dokumentationen skal sikre et datamateriale til brug for vurderinger og beslutninger om den fremtidige drift og dimensionering af Socialt Akuttilbud.

Sidst opdateret: 28.03.2019