Hvem er du?

  • Du har det psykisk dårligt og har brug for hjælp

  • Det kan være i forbindelse med at du har mistet et menneske der står dig nært, et job. Har en sindslidelse eller lignende omstændigheder

  • Du kan i forbindelse med krisen opleve; angst, at livet ikke mere er værd at leve, selvmordstanker, depression, selvskadende adfærd

  • Du er ikke nødvendigvis i forvejen i kontakt med behandlingssystemet, men føler at livet er svært at håndtere, og du har derfor brug for nogen til at snakke med eller være sammen med i den akutte psykiske krise

  • Du har kontakt til psykiatrien, men føler at du til tider har svært ved at opholde dig i eget hjem, fordi du ikke kan håndtere den akutte psykiske krise. Du føler ikke, at en indlæggelse er det rette for dig, men føler mere at du har brug for støtte og hjælp til at finde redskaber til at håndtere krisen

  • Du kan som pårørende eller samarbejdspartner kontakte socialt akuttilbud om spørgsmål eller andet
Sidst opdateret: 28.03.2019