Fleksibel natstøtte

Fleksibel natstøtte:

Er planlagt støtte, der gives i borgerens eget hjem i en begrænset periode. Støtten ydes i tidsrummet fra kl. 23-07.

Støtten gives efter visitation fra Socialafdelingen.

Find din sagsbehandler i Socialafdelingen her.

Sidst opdateret: 16.06.2018