Rundt om Socialt Akuttilbud

Henvendelse på telefon 8787 7000

Socialt Akuttilbud er et døgnåbent tilbud, der henvender sig til borgere i Viborg Kommune fra 18 år og opefter, der oplever akutte psykiske kriser. Socialt Akuttilbud har lovhjemmel i §82c i Serviceloven.

Hvornår er en henvendelse akut?

Når en borger henvender sig til akuttilbuddet på eget initiativ, og borgeren selv oplever situationen som akut.

 

Sidst opdateret: 28.03.2019