Målgruppe

Hvem er du?

  • Du oplever en akut psykisk krise; angst, selvmordstanker, depression, selvskadende adfærd eller psykose

  • Du er ikke nødvendigvis i forvejen i kontakt med behandlingssystemet, men føler at livet er svært at håndtere, og du har derfor brug for nogen til at snakke med eller være sammen med i den akutte psykiske krise

  • Du har kontakt til psykiatrien men føler at du til tider har svært ved at opholde dig i eget hjem, fordi du ikke kan håndtere den akutte psykiske krise. Du føler ikke, at en indlæggelse er det rette for dig, men føler mere at du har brug for støtte og hjælp til at finde redskaber til at håndtere krisen

  • Du kan som pårørende eller samarbejdspartner kontakte socialt akuttilbud om spørgsmål eller andet
Sidst opdateret: 28.03.2019